VAKUM / HELYUM KAÇAK BULMA TESTİ & ANALİZ

Yüksek ve kaba vakum cihazları ile vakum sistemlerinde kaçak saptama amacıyla enerji tesislerinde, endüstride, ısıl işlem fırınlarında, pvd sistemlerinde, kondeserlerde ve laboratuvarlarda,  hassas vakum kaçak testlerinin yapılmasının gerektiği yerlerde HE Leak dedector, vakum (helyum) kaçak dedektörü kullanılır. Kalite kontrolün önemli olduğu, çevre ve insan sağlığına zararlı maddelerle çalışırken de büyük ölçüde vakum kaçak dedektörü kullanılmaktadır.

Vakum kaçak kontrolünde helyum gazı'nın kullanılmasının bir çok avantajları vardır. Öncelikle Helyum asal bir gaz olduğu için diğer kimyasal maddeler ile reaksiyona girmesi çok düşüktür. Helyumun bilinen en hafif ikinci element olması ve viskozitesinin çok düşük olması mikron mertebesindeki vakum kaçaklarıdan bile geçebilmesini sağlar. Böylece yüksek vakum altındaki sistemlerde dahi en küçük vakum kaçakların bile çok kısa sürede ekonomik tespiti mümkün olmaktadır.

Firmamızdan helyum kaçak test cihazı veya kaçak testi ve analizi hizmeti talep edebilirsiniz. 

info@svcmuhendislik.com
info@svcteknik.com

Santral & Kurumsal WhatsApp
0212 801 06 06 Pbx

******************************************************************************************************************************************************

In order to detect leakage in high and coarse vacuum devices and vacuum systems, HE Leak detector, vacuum (helium) leak detector is used in energy plants, industry, heat treatment furnaces, PVD systems, condensers and laboratories where precise vacuum leak tests are required. Vacuum leak detector is used to a great extent when working with substances which are of high quality control and harmful to the environment and human health.
 
The use of helium gas in vacuum leak control has many advantages. Firstly, since helium is an inert gas, it is very low to react with other chemicals. Since helium is the second lightest element known and its viscosity is very low, it can pass through even vacuum leaks in micron range. Thus, even in systems under high vacuum, even the smallest vacuum leaks can be detected in a very short time in an economical way.

You can request helium leak tester or leak test and analysis service from our company.

info@svcmuhendislik.com
info@svcteknik.com

Phone & Company WhatsApp
0212 801 06 06 Pbx